ANBI gegevens

Inleiding

De belastingdienst stelde per 1 januari 2014 aanvullende eisen om te kunnen voldoen aan het BEHOUDEN van onze ANBI-status. De ANBI-status houdt in dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Met het publiceren van onderstaande (extra) gegevens is het continueren van onze ANBI-status gewaarborgd.

Naam

Stichting 'Saidia helpt Sumve e.o. Tanzania'

Fiscaal nummer

8212.41.801

Contactgegevens

Stichting 'Saidia helpt Sumve e.o. Tanzania'

Kleiburg 15, 2171 DR Sassenheim

Te.:  +31-(0)-252-215847

E-mail : bestuur[et]saidiahelptsumve[punt]nl

Bestuur

De bestuursleden vindt u hier.

Doelstelling

Het bevorderen en verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in de regio Sumve (Tanzania) onder meer door het bieden van maatschappelijke en technische ondersteuning, een en ander zonder onderscheid te maken naar geloofs- of levensovertuiging;

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

Het beleid is de komende jaren gericht op :

 • De bouw en inrichting van een nieuw operatiecomplex in Sumve Hospital, Tanzania. Hiervoor is de financiering al rond.
 • Wij richten ons op het organiseren van de financiering en vervolgens realisatie van de volgende projecten bij Sumve Hospital (a t/m g zijn reeds gerealiseerd) :
 1. Nieuw toiletgebouw
 2. Wasplaats
 3. Ingangsgebouw
 4. Nieuwe daken
 5. Electrische aansluiting van de waterpomp
 6. Afbouwen huizen voor stafleden van het ziekenhuis
 7. Realisatie kinderziekenhuis
 8. Renovatie van het zusterhuis bij Sumve Hospital
 9. Aanleggen van zo veel mogelijk waterputten in de dorpen rond Sumve.
 10. Verwerven van benodigde (tweedehands) apparatuur op het gebied van oog- en tandheelkunde.
 11. Het verwerven van zo veel mogelijk inkomsten middels acties en sponsoring om het bovenstaande te kunnen realiseren

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen betaalde krachten. Er is derhalve geen beloningsbeleid.

Uitgeoefende activiteiten

Voor de in het (recente) verleden behaalde resultaten verwijzen wij u naar onze 'Resultatenpagina'

Financiële verantwoording

Stichting Saidia helpt Sumve
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
ACTIVA 31-12-2018 PASSIVA 31-12-2018
LIQUIDE MIDDELEN EIGEN VERMOGEN 5.932,03
ABN AMRO Bank 60.90.39.717 6.635,03
ABN AMRO Bank 50.30.05.495 0,00 RESERVERINGEN
Kas 20,00
Barclays Bank 0,00
Barclays Bank Tsh 0,00 Waterputten 690,00


Malnutrition 33,00723,00
6.655,03 6655,03

 

RESULTAAT
2018
Inkomsten
Rente 0,00
Schenkingen en donaties ongelabeld

2.718,19

Schenkingen en donaties gelabeld 15.667,37
18.385,56
Uitgaven
Bankkosten 190,50
Vrijwilligersvergoeding 0,00
Kosten website 26,98
Waterputten 18.750,00
Reiskosten 842,25
Representatie 356,59
Malnutrition 110,30
Kinderziekenhuis 12.355,65
Koersverschil tussen begroting en uitvoering 0,00

32.632,27

-14.246,71
In 2018 zijn er 11 waterputten aangelegd en is het kinderziekenhuis gerealiseerd.