Over ons

De stichting "Saidia helpt Sumve" heeft ten doel:

  • het bevorderen en verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in de regio Sumve (Tanzania) en omgeving, onder meer door het bieden van maatschappelijke en technische ondersteuning, een en ander zonder onderscheid te maken naar geloofs- of levensovertuiging;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren, bevorderen en bieden van scholing en opleiding en scholings- en opleidingsfaciliteiten;
  • het rechtstreeks en zonder tussenkomst van andere organisaties en instellingen opzetten, realiseren en/of (financieel) ondersteunen van projecten;
  • het werven van fondsen;
  • het doen van donaties;
  • het verzorgen van publicaties en het verzorgen van public relations;
  • alle overige middelen, die wettelijk geoorloofd zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.