Historie

Sumve Hospital

Sumve Hospital is een DDH, Designated District Hospital, dwz een door de regering aangewezen ziekenhuis voor het district Kwimba. Het ziekenhuis is voor Sumve en wijde omgeving heel belangrijk. Somve ligt ongeveer 55 kilometer van Mwanza onder de zuid-oost hoek van het Victoriameer. Er zijn ongeveer 350.000 mensen afhankelijk van het ziekenhuis voor medische ondersteuning.

Hoe is de stichting "Saidia helpt Sumve eo" tot stand gekomen?

1997

In 1997 begon Dirk Vink en Tineke de Groot dt-selectie_400x267voor de eerste keer naar Sumve om bij een vriendin, die daar als Memisa arts bewerkt, op de koffie te gaan. Ze zijn toen erg onder de indruk gekomen van het leven in een ziekenhuis in een ontwikkelingsland.

1999-2005

Ze hadden in 1999 een feestje en hebben geld gevraagd voor Sumve Hospital. In 2000 zijn ze terug gegaan naar Sumve om te vragen wat ze voor dat geld wilden hebben. Toen kwam het hoge woord er uit: een nieuwe generator zou heel heel zijn, want de oude viel nogal eens uit, ook tijdens simpele operaties en de patiënt overleefde het dan vaak niet. Tja, wat kost zo iets? Ze zijn gaan informeren, schrokken van de prijs en hebben toen toch besloten te proberen een nieuwe generator naar Sumve te sturen. Natuurlijk hadden ze dat geld niet liggen en besloten toen om geld in te gaan zamelen voor een nieuwe generator. Dat is allemaal een beetje uit de hand gelopen.Ze hebben oa concerten georganiseerd, lezingen gehouden op bruiloften, partijen, in kerken en bij de Rotary. Kortom er is veel gebeurd na 2000. Ondertussen staan ​​er oa 2 generatoren, er is elektriciteit aangelegd in het hele ziekenhuis, stafhuizen zijn ook gekocht. Vanaf 2001 zijn ze ieder jaar tijdens hun vakanties gaan werken in Sumve. En zij niet alleen: vrienden / kennissen wilden graag mee en ook totaal onbekenden vroegen van ze mee mochten om te helpen. Natuurlijk moest iedereen zelf zijn eigen kosten betalen en voordat ze weggingen meehelpen aan de activiteit, waar ze op dat moment mee bezig waren.

2006

In 2006 werd Dirk door de Aartsbisschop van Mwanza gevraagd om langere tijd naar Sumve te komen om het technische niveau op een hoger plan te brengen. En ook om het management te adviseren met allerlei zaken.

2007

In oktober 2007 hebben Dirk en Tineke een punt achter hun (niet medische) banen in Nederland gezet (nog niet in de VUT van met pensioen) en zijn in Sumve gaan werken zonder uitgezonden te worden door een organisatie in Nederland. Wel met de (financiële) steun van familie, vrienden, bekenden en bekenden van ....

2009-2010

In september 2010 zijn zijn Tineke en Dirk teruggekomen naar Nederland. Tot die tijd zijn er onder hun leiding al veel belangrijke resultaten behaald. De in 2009 opgerichte stichting "Saidia helpt Sumve" werd nieuw leven ingeblazen met een nieuw bestuur dat actief Dirk en Tineke ondersteunt en bezig is fondsen te werven voor de nog te realiseren projecten.

2011

Dirk en Tineke op 27 september 2011 teruggekeerd naar Sumve, Tanzania.

2016

Op 19 juli 2016 zijn Dirk en Tineke definitief teruggekeerd naar Nederland.

2017

Op 27 april 2017 heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd Dirk en Tineke beiden te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor hun werk in Sumve Tanzania. In juli van datzelfde jaar zijn zij teruggegaan naar Tanzania voor de opening van het nieuwe operatiecomplex in het ziekenhuis en de controle op de voortgang van andere projecten.

2018

In mei 2018 hebben Dirk en Tineke opnieuw een bezoek gebracht aan Tanzania. Zij kwamen met positieve berichten over de projecten weer terug in Nederland.

2019

In mei 2019 zijn Dirk en Tineke weer op bezoek geweest in Sumve, Tanzania. Zij kwamen terug met positieve berichten over de projecten. Begin 2020 hopen zij opnieuw naar Sumve te gaan.