Privacy verklaring

 

Dit is de privacyverklaring van de 'Stichting Saidia Helpt Sumve' gevestigd te Sassenheim aan de Kleiburg 15 2171 DR Sassenheim, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27353626.

1. De 'Stichting Saidia Helpt Sumve' heeft tot doel:

Het bevorderen en verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in de regio Sumve (Tanzania), onder meer door het bieden van maatschappelijke en technische ondersteuning, een en ander zonder onderscheid te maken naar geloofs- of levensovertuiging; Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Het organiseren, bevorderen en bieden van scholing en opleiding en scholings- en opleidingsfaciliteiten;

Het rechtstreeks en zonder tussenkomst van andere organisaties en instellingen opzetten, realiseren en/of (financieel) ondersteunen van projecten;

Het werven van fondsen;

Het doen van donaties;

Het verzorgen van publicaties en het verzorgen van public relations;

Alle overige middelen, die wettelijk geoorloofd zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst

2. Verwerking persoonsgegevens

Voor het realiseren van de doelstellingen is het voeren van een administratie met persoonsgegevens niet nodig. De stichting kent naast het bestuur en de twee vrijwilligers geen leden. Op onze website worden geen persoonsgegevens gedeeld.

Er wordt een nieuwsbrief verspreid onder sympathisanten van de stichting. Iedereen die deze nieuwsbrief ontvangt heeft hier voor toestemming gegeven. De e-mailgegevens worden niet met derden gedeeld.

3. Geautomatiseerde besluitvorming

De stichting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. De stichting gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Word, Excel, Outlook.

4. Links naar andere websites

De website van de stichting kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken.

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Wij gebruiken geen cookies op onze website. 

6. Wijziging van het privacy beleid

De stichting past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de stichting er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.