Afbouwen huizen drie stafleden

stafhuizenIn de periode voordat Dirk & Tineke in Sumve werkten is men gestart met de bouw van stafhuizen voor de medewerkers van het ziekenhuis. Door het opstellen van een verkeerde begroting was halverwege de bouw het budget al op. Het ziekenhuis heeft geen geld om de bouw af te maken. Deze situatie duurt nu al twee jaar.

Het is de bedoeling om deze huizen af te bouwen en hierin drie gezinnen van medewerkers van het ziekenhuis te huisvesten, hoofdzakelijk verpleegkundigen, die zich voor langere tijd aan Sumve Hospital hebben verbonden.