Ingangsgebouw

ingangfietsenBij de ingang van het ziekenhuis is alleen een kleine portiersloge. Mensen die naar het ziekenhuis komen zitten soms uren te wachten om ingeschreven te worden. Ook familie, die op patiënten wacht, zit in de openlucht. Mensen, die op de fiets komen, hebben geen plek om deze op een goede manier te stallen, dus worden ze kriskras neergezet bij de ingang van het ziekenhuis.

Door de portiersloge op te knappen en uit te breiden met een wachtruimte voor nieuwe patiënten en familie, alsmede een kantine voor het personeel, ontstaat er ook de mogelijkheid voor de wachtenden om wat te kunnen eten uit de bedrijfskantine. Het is daarbij een kleine moeite om ook een fietsenstalling te realiseren.