Buhingo Hospital

Buhingo Hospital is eigenlijk een dispencery, een buitenpost voor een ziekenhuis. Het ligt 90 kilometer van Sumve. De Aartsbisschop deed het verzoek om eens een kijkje te nemen in Buhingo, omdat er grote problemen waren. Tijdens een storm was het dak van de kliniek en de slaapafdeling gewaaid, de plafonds waren natuurlijk ook verdwenen en de solarinstallatie was kapot. Het dak was inmiddels weer aangebracht. De vraag was of de plafonds gemaakt en de buitenmuren gerepareerd konden worden en de elektrische installatie weer in orde gemaakt kon worden.
Met hulp van een paar donoren is dat gerealiseerd en het resultaat mag er zijn. Alle plafonds zitten er weer in, de muren zijn gerepareerd en alles is geschilderd. Voor de verlichting is gekozen voor verlichting door middel van LED. Dit betekende dat er minder solarpanelen en maar 1 batterij nodig was.
In mei 2009 is de schade opgenomen en in januari 2010 is er daadwerkelijk begonnen. Het project is in augustus 2010 afgerond.