Levering ambulances

Enkele jaren geleden is er door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een ambulance gedoneerd aan Sumve Hospital. Inmiddels is er een tweede ambulance op transport gesteld naar Sumve, gedoneerd door de Regionale Ambulancedienst Hollands Midden. Deze staat hoger op zijn wielen dan de eerste en is daardoor vanwege de gesteldheid van de wegen beter door Sumve Hospital te gebruiken.
Met Sumve Hospital is afgesproken dat de ambulance, die er al is, naar een ander ziekenhuis zal gaan, dat ook onder het Bisdom Mwanza valt. Dit zal zoals het er nu naar uitziet Bukumbi Hospital zijn, waar de wegen beter zijn.